Služby

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých oblastí veterinárnej medicíny, ktorým sa naši lekári venujú.

 • Diagnostika pomocou zobrazovacích metód

  digitálne RTG snímkovanie, USG (sono) vyšetrenie, endoskopia

 • Laparoskopická kastrácia

  S trendami z humánnej medicíny prichádzajú nové možnosti šetrného chirurgického ošetrenia aj do veterinárnej praxe. Prinášajú so sebou viaceré benefity, ako napríklad rýchla rekonvalescencia po zákroku. 

 • Preventívna medicína

  Vakcinácia, ochrana pred vonkajšími a vnútornými parazitmi, poradenstvo v oblasti výživy, predaj výživových doplnkov, krmív značky Royal Canin

 • Čipovanie a vydanie Pet Pasu

  Čipovanie poskytuje Vašim zvieratám trvalý identifikačný záznam, ktorý môže pomôcť pri dohľadaní majiteľa.

 • 24 hodinová pohotovosť

  Poskytujeme pohotovosť aj mimo ordinačných hodín. Slúži predovšetkým pre akútne stavy a úrazy.

 • Vakcinácie

  Vakcinácia psov, mačiek, fretiek a králikov ako spôsob predchádzať vážnym ochoreniam.

 • Kompletné hematologické a biochemické vyšetrenie

  Vysvetlíme Vám ako zviera správne fixovať. Odber krvi netrvá dlhšie ako minútu a výsledky máme spracované do pol hodiny priamo u nás na klinike.

 • Laboratórne vyšetrenia

  Vyšetrenie krvi, moču, trusu a iné.

 • Kastrácie

  Kastrácia psa, mačky, alebo iného zvieraťa (fretka, králik, morča, činčila). Laparoskopická kastrácia.

 • Chirurgia

  Rutinné operácie ale aj náročné zákroky mäkkých tkanív, hrudná chirurgia, chirurgické riešenie brachycefalického syndrómu (podnebie, nos), paralýzy hrtanu, kolabsu priedušnice (vonkajšia výstuž) 

 • Dermatológia

  Diagnostika a liečba kožných ochorení.

 • Ortopédia

  Klinické, RTG a artroskopické vyšetrenie, vyhotovenie oficiálnych RTG snímkov do chovu, korekčná ortopédia, chirurgické riešenie luxácie pately, ruptúry kolenného väzu, chirurgická terapia všetkých zlomenín malých zvierat

 • Oftalmológia

  Základné vyšetrenie oka, Schirmerov test (produkcia sĺz), fluoresceínový test (poškodenie rohovky), meranie vnútroočného tlaku, chirurgická korekcia viečok, chirurgické ošetrenie vredov rohovky, operácie III. viečka

 • Stomatológia

  Ošetrenie chrupu – ultrazvukové čistenie zubného kameňa, chirurgická extrakcia poškodených zubov, extrakcia perzistentných mliečnych, ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA (ošetrenie zubných kazov plombou, ošetrenie zlomených zubov), vyšetrenie zubov INTRAORÁLNYM RTG prístrojom s nepriamou digitalizáciou, ošetrenie chrupu hlodavcov

 • Kardiológia

  Komplexné kardiologické vyšetrenie (RTG, EKG, USG), preventívne vyšetrenie do chovu, liečba a monitoring ochorenia srdca, chirurgická liečba – operácia vrodenej vady PDA (patentný duktus arteriózus) a PRAA -perzistentný aortálny oblúk