Ortopédia

Klinické, RTG a artroskopické vyšetrenie, vyhotovenie oficiálnych RTG snímkov do chovu, korekčná ortopédia, chirurgické riešenie luxácie pately, ruptúry kolenného väzu, chirurgická terapia všetkých zlomenín malých zvierat

Na našej klinike sa okrem základného ortopedického vyšetrenia a terapie zlomenín venujeme aj zložitejším chirurgickým zákrokom. K nim patrí chirurgická liečba dysplázie lakťa, OCD ramena, korekčná osteotómia pri poruchách rastu dlhých kostí, chirurgické riešenie luxácie pately, ruptúry skríženého kolenného väzu metódou TTA / TTO/ TWO.

K dispozícii máme aj vybavenie pre artroskopické vyšetrenie kĺbov.

Pred zákrokom je potrebné podpísať informovaný súhlas. Dostanete ho na recepcii pri objednávaní, prípadne si ho môžete stiahnuť tu a vyplniť vopred. Ďakujeme