Dermatológia

Diagnostika a liečba kožných ochorení.

Naša dermatologická starostlivosť sa zameriava na prevenciu, diagnostiku a riešenie kožných problémov Vášho zvieraťa.

Medzi najčastejšie kožné ochorenia patria parazity (blchy, vši, svrab), zápalové ochorenia kože (bakteriálne a kvasinkové infekcie) a rôzne alergie. Na koži a srsti sa taktiež prejavujú aj rôzne hormonálne dysbalancie, pre ktoré sú typické určité kožné zmeny.

Do oblasti dermatológie patria aj ochorenia uší, pazúrov a paranálnych žliaz.

Koža je najväčší orgán tela, má mnoho funkcií, a preto aj vyšetrenie a následná diagnostika ochorenia musí byť komplexná.

V úvode vyšetrenia je dôležitá podrobná anamnéza. Okrem informácií o konkrétnom probléme, kedy vznikol, ako sa zmeny na koži/srsti vyvíjali je dôležité vedieť aj o strave pacienta, o prostredí, v ktorom sa pacient pohybuje a o zmenách, ktoré boli za posledné dni / týždne vykonané. Nasleduje dôkladné klinické vyšetrenie, adspekcia kožných zmien a odobratie vzoriek. Štandardne sa vykonáva kožný zoškrab na prítomnosť kožných parazitov, odtlačkový preparát a následné cytologické vyšetrenie. Pod mikroskopom môžeme vidieť prítomné zápalové bunky, bunky typické pre alergickú reakciu, baktérie, kvasinky. Okrem zmien na koži je často prítomné aj narušenie kvality srsti. Pre posúdenie poškodenia srsti sa robí tzv. trichogram. Ak je na koži, alebo v podkoží prítomný podozrivý útvar je možné vykonať vyšetrenie – aspiračnú cytológiu. Z útvaru sa tenkou ihlou odoberie vzorka, ktorá sa následne špeciálne ofarbí a pozoruje sa pod mikroskopom.

V prípade podozrenia na hormonálne ochorenie odoberieme krv pre stanovenie hladiny konkrétneho hormónu (podľa typických kožných lézií)

Všetky tieto vyšetrenia vykonávame priamo u nás na pracovisku s výsledkom v priebehu pár minút. Po stanovení diagnózy pristupujeme k špecifickej terapii.

Liečba kožných ochorení je náročná na čas a dôslednosť. Niekedy je dokonca potrebná doživotná zmena stravy a dlhodobé podávanie liekov. Vždy nás teší keď sa spolu dostaneme úspešne do cieľa opäť zdravej kože.

Cenník

ÚkonCena
Komplexné dermatologické vyšetrenie (klinické vyš., parazitologické a cytologické vyšetrenie, trichogram) 55€
Cytologické vyšetrenie (odtlačok, ušný maz)6,50€
Parazitologické vyšetrenie (kožný zoškrab, ušný maz)6,50€
Čistenie uší 13€
Vytláčanie análnych žliaz5,50€
Výplach análnych žliaz, aplikácia liečiv15€