Kardiológia

Komplexné kardiologické vyšetrenie (RTG, EKG, USG), preventívne vyšetrenie do chovu, liečba a monitoring ochorenia srdca, chirurgická liečba – operácia vrodenej vady PDA (patentný duktus arteriózus) a PRAA -perzistentný aortálny oblúk