Laparoskopická kastrácia

S trendami z humánnej medicíny prichádzajú nové možnosti šetrného chirurgického ošetrenia aj do veterinárnej praxe. Prinášajú so sebou viaceré benefity, ako napríklad rýchla rekonvalescencia po zákroku. 

S trendami z humánnej medicíny prichádzajú nové možnosti šetrného chirurgického ošetrenia aj do veterinárnej praxe. Prinášajú so sebou viaceré benefity, ako napríklad rýchla rekonvalescencia po zákroku. 

Vysvetlenie pojmov na úvod
OVE – ovariektómia, odstránenie vaječníkov
OVHS – ovariohysterektómia, odstránenie vaječníkov aj maternice
Laparotomická kastrácia – invazívny chirurgický prístup, t.j. klasické otvorenie brušnej dutiny s priamou vizualizáciou orgánov. Je možné vykonať OVE aj OVHS. 
Laparoskopická kastrácia – miniinvazívna chirurgická metóda sterilizácie
s pomocou špeciálneho inštrumentária a endoskopickej kamery.
Je možné vykonať len OVE. 

Priebeh zákroku
Laparoskopickú kastráciu je možné vykonať cez 2 malé vstupy v brušnej stene. Jeden vstup slúži ako optický kanál, cez ktorý sa zavádza endoskopická kamera. Druhý vstup je pracovný kanál na zavedenie špeciálnych klieští. Pomocou nich sa prichytí vaječník, ktorý sa následne fixuje transabdominálnym stehom (cez brušnú stenu). Do rovnakého pracovného kanála sa potom zavedie tzv. bipolárny skalpel – nástroj, s ktorým sa vaječník elektrokoaguláciou oddelí od ovariálneho ligamenta, závesného aparátu a rohu maternice. Oddelený vaječník zatiaľ zostáva fixovaný stehom o brušnú stenu. Následne sa podobným spôsobom oddelí aj druhý vaječník. Obidva vaječníky sa na záver odstránia cez operačný vstup, ktorý na začiatku slúžil ako pracovný kanál. Konečným výsledkom takejto sterilizácie fenky sú dve zhruba 1 až 1,5cm ranky pred a za pupkom (veľkosť rán závisí od rozmerov feny a veľkosti vaječníkov). 

Pre koho je tento spôsob sterilizácie vhodný? 
Najvhodnejšími adeptami pre laparoskopickú kastráciu sú mladé fenky s patologicky nezmenenou maternicou, ktorých hmotnosť je minimálne 10 kg. Ak ide o staršiu fenku zákrok je možný len v prípade, ak nie je problém na maternici. Pred operáciou odporúčame USG kontrolné vyšetrenie reprodukčného aparátu, aby sme sa uistili či je laparoskopická OVE naozaj vhodná. V prípade, že je maternica zmenená (cystické, nádorové zmeny, patologická náplň) uprednostňujeme klasický laparotomický výkon. Chirurgický zákrok s otvorením brušnej dutiny a odstránením celého reprodukčného aparátu – vaječníkov aj maternice, nakoľko pri laparoskopii nie je možné odstrániť maternicu cez tak malé otvory v brušnej stene. 

Čo sa stane s maternicou, ktorá sa neodstráni? 
Niektorí klienti sa obávajú, že OVE (teda odstránenie len samotných vaječníkov bez maternice) nie je plnohodnotnou kastráciou, a že hrozia patologické zmeny na maternici. Nie je to pravda. Maternica po ovariektómii úplne atrofuje a nie je ďalej hormonálne aktívna. Toto vyhlásenie je potvrdené pomerne rozsiahlymi štúdiami. 

Pred zákrokom je potrebné podpísať informovaný súhlas. Dostanete ho na recepcii pri objednávaní, prípadne si ho môžete stiahnuť tu a vyplniť vopred. Ďakujeme