Čipovanie a vydanie Pet Pasu

Čipovanie poskytuje Vašim zvieratám trvalý identifikačný záznam, ktorý môže pomôcť pri dohľadaní majiteľa.

Identifikácia, vydávanie pasov a registrácia
spoločenských zvierat

Od 1. septembra 2018 je platná Novela zákona č. 184/2018 Z. z., ktorá mení a dopĺňa zákon

č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Vlastník psa je povinný na svoje náklady zabezpečiť jeho označenie mikročipom pred prvou zmenou vlastníka (t.j. predaj, darovanie, adopcia … ) najneskôr však do 12. týždňa veku. Vlastník psa, ktorý je narodený pred 31. augustom 2018, mal zabezpečiť označenie psa najneskôr do konca októbra 2019. Po tomto termíne súkromný veterinárny lekár podľa zákona nesmie ošetriť psa, ktorý nie je identifikovaný čipom (výnimkou sú prípady nevyhnutné pre ochranu zdravia psa a človeka).

Orgány veterinárnej správy sú oprávnené uložiť pokutu fyzickej osobe, ktorá nezabezpečí trvalé označenie psa.

Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat ( ďalej CRSZ ). Údaje do CRSZ zadáva veterinár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.

Testovanie čipu po začipovaní psa vo Veterinárnej praxi Ejmi Bojnice.

Mikročip spĺňajúci normu ISO11784 sa štandardne aplikuje do podkožia na ľavej strane krku / nad ľavú lopatku prípadne medzi lopatky. Na aplikáciu mikročipu sa zviera bežne neuspáva – je to ambulantný zákrok na počkanie. Pred a po aplikácii mikročipu je dôležité overiť funkčnosť mikročipu čítačkou.

Pri cestovaní do zahraničia so psom, mačkou alebo fretkou (spoločenské zviera) musí byť zviera sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa. Pas zvieraťu vydá súkromný veterinárny lekár, ktorý je poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Cenník

Čipovanie + registrácia do CRSZ20 €
Vydanie pasu + registrácia22€
Čipovanie + vydanie pasu s registráciou33,50€