,

PDA – Patentný ductus arteriosus

Je to najčastejšia vrodená vada psíkov. Jedná sa o pozostatok z intrauterinného (vnútromaternicového) vývinu.

Je to najčastejšia vrodená vada psíkov. Jedná sa o pozostatok z intrauterinného (vnútromaternicového) vývinu. Pred narodením je spojenie dvoch najväčších ciev – aorty a pľúcnice normálne. Po pôrode toto spojenie tzv. ductus prirodezne zaniká. V prípade, že ductus naďalej pretrváva, nazýva sa patentný a je to vada.

Pri tomto ochorení je kľúčová včasná diagnostika a následná chirurgická terapia. Ak sa tento defekt neodhalí včas, dochádza k objemovému preťaženiu ľavej strany srdca, následkom čoho začne srdce postupne zlyhávať. Ak už psík trpí príznakmi ako kašeľ, dýchavičnosť, edém pľúc a kolabsové stavy, je neskoro. Preto je nesmierne dôležité, aby veterinár dôsledne vyšetril šteniatka pri každej vakcinácii!!! Ochorenie sa dá jednoducho  diagnostikovať auskultačne pomocou fonendoskopu, kedy je počuteľný výrazný šelest. Následným USG vyšetrením srdiečka sa diagnóza potvrdí. Terapia existuje len chirugická, kedy sa spojenie medzi cievami preruší pomocou špeciálneho vlákna.