MVDr. Peter Mláka

Ortopedické operácie, hrudná chirurgia. Ortopedické, kardiologické a neurologické vyšetrenie.

Promoval na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne v roku 1997.

V našej praxi pracuje od roku 1999.​

Venuje sa hlavne kardiológii a ortopédii. Absolvoval ESAVS Cardiology course I, II a III v Luxembursku v roku 2007, 2008 a 2011. Na našom pracovisku vykonáva ortopedické operácie a ortopedické, neurologické a kardiologické vyšetrenia.

V novembri absolvoval IV. ESAVS kurz kardiologia pre pokročilých a ašpiruje na diplom európskeho špecialistu v tejto oblasti veterinárnej medicíny.


Ďalší členovia tímu