MVDr. Martina Altoffová

Ambulantná starostlivosť. Momentálne na materskej dovolenke.

V roku 2017 ukončila štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Ako veterinárna lekárka u nás pracuje od roku 2019. Momentálne na materskej dovolenke.


Ďalší členovia tímu