MVDr. Ladislav Smatana

Zakladateľ praxe. Momentálne primátor mesta Bojnice.

Ukončil Vysokú školu veterinárnu v Brne v roku 1988.

Po štúdiu pracoval na OVS v Prievidzi, v rámci toho aj v ZOO Bojnice.

Súkromným veterinárnym lekárom sa stal v roku 1992.

V roku 1996 absolvoval pobyt na Veterinary Teaching Hospital Colorado State University vo Fort Colins, čo asi najviac ovplyvnilo jeho ďalšiu prácu.​

V našej praxi sa venoval najmä managementu, ambulantnej starostlivosti, chirurgii mäkkých tkanív, posudzovaniu RTG pre dyspláziu bedrových a lakťových kĺbov.


Ďalší členovia tímu