MVDr. Daniela Turanová

Ambulantná starostlivosť, chirurgia mäkkých tkanív, choroby hlodavcov a plazov.

Promovala na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v roku 1988. Pracuje v našej praxi od roku 1997.

Venuje sa predovšetkým ambulantnej starostlivosti, chirurgii mäkkých tkanív a chorobám hlodavcov a exotických zvierat. V tejto oblasti veterinárnej medicíny absolvovala viaceré odborné stáže.

V októbri 2023 absolvovala týždňovú stáž na Klinike Jelk and Hauptman v Brne, ktorá sa zameriava na veterinárnu starostlivosť hlodavcov a králikov

V decembri 2023 absolvovala praktický a teoretický workshop v oblasti aviárnej exotickej medicíny na Veterinárnej Klinike Žilina


Ďalší členovia tímu