Lenka Čavojská

Veterinárna sestra, fyzioterapia.

Ukončila Strednú zdravotnú školu v Topoľčanoch v roku 1997. U nás pracuje od roku 2001. Špecializuje sa na anestéziu a momentálne sa aktívne vzdeláva v oblasti fyzioterapie.

14.10 2023 absolvovala kurz ATEvet inhalačná anestézia pod vedením MVDr. Raušer v Prievidzi


Ďalší členovia tímu