Mgr. Anna Tkáčová

Veterinárna sestra.

V roku 2009 ukončila bakalárske štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore systematická biológia a ekológia. V štúdiu pokračovala na Univerzite Komenského, kde v roku 2011 ukončila magisterské štúdium v odbore zoológia.

Do nášho tímu sa ako veterinárna sestra pridala v roku 2021.


Ďalší členovia tímu