Záchovná stomatológia

… kedy vieme zub zachrániť pred vytrhnutím

… kedy vieme zub zachrániť pred vytrhnutím

ZUBNÝ KAZ

U psov v porovnaní s ľuďmi je výskyt zubného kazu podstatne nižší. Hlavné dôvody sú nízky výskyt tzv. kariogénnych (kaz tvoriacich) baktérií, vyššie pH ústnej dutiny, tvar zubov, ktorý nezachytáva potravu a tá následne nezostáva na ich povrchu. Potrava mäsožravcov, v porovnaní s človekom, obsahuje málo cukrov a prijímajú ju menej často. 

Ak vaše psy radi maškrtia piškóty a iné sladkosti, ovocie ale aj zeleninu, môže dôjsť ku vzniku zubného kazu. Existuje malé percento psov, ktoré majú rôzne poruchy skloviny a tak sú na tvorbu kazu náchylnejšie. Kazom sa darí hlavne na zadných stoličkách. Teda na miestach, kde ich majiteľ nevidí a často si problém všimne, keď je už kaz príliš hlboký a zub je potrebné vytrhnúť alebo endodonticky ošetriť, pretože kaz prenikol do dreňovej dutiny.

Rozsiahly zubný kaz, ktorý prenikol až na dreňovú dutinu a spôsobil krvácanie zo zubu.

Ak sa kaz podarí zachytit‘ včas a nedošlo k poškodeniu skloviny, kaz je možné zaplombovať rovnakým spôsobom ako u ľudí.

Strata skloviny na povrchu zubu vzniká na základe nesprávneho skusu a následne vzájomneho otierania povrchu zubov. Taktiež pri častom hryzení do tvrdých cudzích predmetov- pletivo, kamene.. Zub sa v mieste poškodenej skloviny stáva tenší a citlivejší. Môže sa ľahko zlomiť. ​Zuby so zničenou sklovinou, prípadne postihnuté zubným kazom sa podobne ako u ľudí ošetrujú plombou. Pri akomkoľvek poškodení zubu (hlboký zubný kaz, zlomenina zubu, poškodenie skloviny, abrázia…) je vždy potrebné zhotoviť intraorálny RTG snímok, ktorý slúži na posúdenie rozsahu poškodenia. Na snímku je napríklad možné vidieť ako ďaleko postúpil patologický proces a či nezasahuje do drene. Dôležité je zhodnotiť vitalitu zubu a oblasť pri apexe (špičke) koreňa, kde sa môže vytvoriť ložisko vplyvom postupujúceho zápalu.

Všetky stomatologické zákroky sa vykonávajú v celkovej anestéze.

Zlomeniny zubov sa vyskytujú rovnako ako u psov tak aj u mačiek. Väčšinou sú zlomeniny traumatického pôvodu: autonehody, pády z výšky, hryzenie tvrdých predmetov- kosti, kamene, pletivo.

Zlomeniny sa rozdeľujú na nekomplikované a komplikované. Prvé spomenuté nezasahujú do zubnej drene. Komplikované fraktúry zubnú dreň otvárajú, a tým umožňujú prienik baktérií do drene zuba. Ak sa zlomený zub neošetrí, môže vznikať hnisavý vačok pri špičke koreňa (absces pri apexe).

Pokiaľ je zlomenina nekomplikovaná, väčšinou nie je potrebné žiadne ošetrenie. Ak je odhalená zubná dreň -zlomenina je komplikovaná, existujú dva spôsoby, ako je zub možné ošetriť.

Vitálnou apmutáciou pulpy alebo endodontickou výplňou. Prvý spôsob je možné vykonať do 48 hodín po úraze u psov straších ako 18 mesiacov. U psov mladších ako 18 mesiacov je možné daný zákrok vykonať až do 14 dní po úraze. Každým dňom navyše sa však šanca na úspech znižuje. Vitálnou apmutáciou drene je možné zachovať zub vitálny(živý). Ak došlo k úrazu dávnejšie, prípadne zubná dreň odumrela, je potrebné ju odstrániť a kanál edndodonticky ošetriť. Pri tomto zákroku sa kanál pomocou špeciálnych nástrojov vyčistí a potom vyplní gutaperčou, ktorá v kanáli stvrdne a zabezpečí tak tvrdosť a odolnosť zubu. Zub zostane nevitálny, ale svoju funkciu si v ústnej dutine môže naďalej plniť.

Po endodontickom zákroku sú potrebné pravidelné kontroly.

Nie každý zub je potrebné takto ošetriť a niekedy je lepšie zvoliť extrakciu.

Medzi dôležité zuby mäsožravcov, ktoré je niekedy lepšie endodonticky ošetriť ako trhať patria horný 4.premolár, dolná prvá stolička, horné a dolné očné zuby.