Vetnar 2100

Inhalačné anesteziologické prístroje s kyslíkom, rajským plynom a monitorom vitálnych funkcií (dych, SpO2, kapnometer, pulz).