IM3 intraorálny rtg prístroj

Intraorálny rtg prístroj na zhotovenie snímkov všetkých zubov s nepriamou digitalizáciou