IM3 GS deluxe stort

Zubná jednotka s mikromotorom, turbínkou a vzduchovým, vodným a aerosolovým oplachom.