Sedecal Vet

RTG prístroj, systém nepriamej digitalizácie.