Versana premium VET

Jeden z najkvalitnejších ultrasonografických prístrojov s kompletnou výbavou pre vyšetrenia srdca a vyšetrenie brušnej dutiny