Endoskopická veža Neovo

Je vybavená rigídnym endoskopom na vyšetrenie horných ciest dýchacích a slúži zároveň ako obrazovka pri atroskopiách a laparoskopických operáciách