CryoPen®b

kryokauter na rýchle zmrazovanie tkanív (bradavice, papilomy …)