Vybavenie

Veterinárna medicína vyžaduje dnes aj pomerne nákladné technické vybavenie, bez ktorého si nevieme predstaviť ani diagnostiku, ani liečbu mnohých ochorení.

 • Vcheck analyzátor

  Analyzátor na vyšetrenie hladiny hormónov štítnej žľazy a pankreatickej lipázy

 • Endoskopická veža Neovo

  Je vybavená rigídnym endoskopom na vyšetrenie horných ciest dýchacích a slúži zároveň ako obrazovka pri atroskopiách a laparoskopických operáciách

 • IM3 GS deluxe stort

  Zubná jednotka s mikromotorom, turbínkou a vzduchovým, vodným a aerosolovým oplachom.

 • IM3 intraorálny rtg prístroj

  Intraorálny rtg prístroj na zhotovenie snímkov všetkých zubov s nepriamou digitalizáciou

 • IDEXX a SEAMATY biochemické analyzátory

  Kompletná diagnostika vnútorného prostredia z plnej krvi, plazmy, zo séra do pár minút priamo na klinike

 • Element HT5-hematologický analyzátor

  Hematologický analyzátor na kompletnú diagnostiku krvného obrazu do pár minút priamo na klinike

 • SCOPE -mikroskop s obrazovkou

  Jeden z najkvalitnejších mikroskopov na trhu s možnosťou zobrazenia nálezu na obrazovke

 • EKG 2000

  EKG prístroj

 • Speed Reader Analyzátor

  Stanovenie Progesterónu, CPSE, cCRP

 • Sedecal Vet

  RTG prístroj, systém nepriamej digitalizácie.

 • CryoPen®b

  kryokauter na rýchle zmrazovanie tkanív (bradavice, papilomy …)

 • Vetnar 2100

  Inhalačné anesteziologické prístroje s kyslíkom, rajským plynom a monitorom vitálnych funkcií (dych, SpO2, kapnometer, pulz).

 • Versana premium VET

  Jeden z najkvalitnejších ultrasonografických prístrojov s kompletnou výbavou pre vyšetrenia srdca a vyšetrenie brušnej dutiny